749

शहरहरू

2

bn सवारीहरू

46

देशहरू

200

M एपले इन्सटल गर्छ

स्वच्छ सवारीहरूका लागि एप

आफ्नो भाडा प्रस्ताव गर्नुहोस्

सवारीको भाडा तोक्नुहोस् र उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकार गर्नुहोस्

ड्राइभर छनोट गर्नुहोस्

तपाईंले प्रस्ताव स्वीकार गर्नुअघि ड्राइभरको रेटिङ र सवारीहरूको संख्या देख्नुहुन्छ

अरूसँग आफ्नो सवारी शेयर गर्नुहोस्

शेयर गरिने सवारीहरू अझ धेरै लाभदायक हुन्छन्; तपाईंले आफ्नो सिटका लागि मात्र भुक्तानी गर्नुहुन्छ

तपाईंका सवारीहरूको सुरक्षा

प्रमाणित गरिएका ड्राइभरहरू

कुनै अर्डर लिन सक्नुअघि सबै ड्राइभरहरूले कागजात प्रमाणीकरण पार गर्दछन्

सवारीको क्रममा मद्दत

कुनै अर्डर लिन सक्नुअघि सबै ड्राइभरहरूले कागजात प्रमाणीकरण पार गर्दछन्

How to get started

inDrive डाउनलोड गर्नुहोस्

आफ्नो फोन नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस् र यसलाई कोडले पुष्टि गर्नुहोस्

इन्टरसिटी सवारीहरू खोल्नुहोस्

साइड मेनुमा, इन्टरसिटी छान्नुहोस् र अनुरोध फाराम भर्नुहोस्

आफ्नो भाडा प्रस्ताव गर्नुहोस्

चालकहरूले उच्च भाडा प्रस्ताव गर्न वा तपाईंको प्रस्ताव स्विकार गर्न सक्छन्

सवारी चालक छनोट गर्नुहोस्

भाडा, रेटिङ, कार र समीक्षाहरूको आधारमा उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकार गर्नुहोस् । ड्राइभरलाई कल गरी आफ्नो सवारीको विवरणका बारेमा छलफल गर्नुहोस्

FAQ