अन्ततः तपाईंलाई चाहिएका सवारीहरू

एप डाउनलोड गर्नुहोस्

749

शहरहरू

2

bn सवारीहरू

46

देशहरू

200

M एपले इन्सटल गर्छ

स्वच्छ सवारीहरूका लागि एप

आफ्नो भाडा प्रस्ताव गर्नुहोस्

तपाईंको प्रस्ताव स्वीकार्ने चालक खोज्नुहोस् वा त्यसको सट्टामा चालकको प्रस्ताव स्वीकार गर्नुहोस्

ड्राइभर छनोट गर्नुहोस्

तपाईंले पहिले नै ड्राइभरको रेटिङ र उनको सवारीहरूको संख्या देख्नुहुनेछ

तपाईंको छनोटमा सुरक्षित हुनुहोस्

हामीले हरेक ड्राइभरको आधारभूत जानकारी र कागजातहरू प्रमाणित गर्दछौं

तपाईंका सवारीहरूको सुरक्षा

सुरक्षा विशेषताहरू

साइड मेनुमा तपाईंको सुरक्षाका लागि विशेषताहरू भेटाउनुहोस्ः हाम्रो एपबाट सिधै आपतकालीन सेवाहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

सवारीको क्रममा मद्दत

सवारीको क्रममा तपाईंको सुरक्षाका लागि थप विशेषताहरू उपलब्ध हुन्छन् । उदाहरणका लागि, आफ्ना सम्पर्कहरूमध्ये कुनै एकसँग आफ्नो स्थान शेयर गर्ने

How to get started

inDrive डाउनलोड गर्नुहोस्

आफ्नो फोन नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस् र यसलाई कोडले पुष्टि गर्नुहोस्

खुला सहर सवारीहरू

साइड मेनुमा, सहर छान्नुहोस्, जानेदेखि र पुग्ने सम्मका ठेगानाहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्

आफ्नो भाडा प्रस्ताव गर्नुहोस्

ड्राइभरहरूले उच्च भाडा प्रस्ताव गर्न वा तपाईंकै प्रस्ताव स्वीकार गर्न सक्छन्

ड्राइभर छनोट गर्नुहोस्

तपाईंले आगमन समय र नक्सामा ड्राइभरको स्थान देख्नुहुनेछ

मिडिया उल्लेखहरू

FAQ