749

शहरहरू

2

bn सवारीहरू

46

देशहरू

200

M एपले इन्सटल गर्छ

लाभदायक ढुवानी डेलिभरीका लागि एप

तपाईंको भाडा

तपाईंले आफ्नो भाडा प्रस्ताव गर्न वा चालकको प्रस्ताव स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ

कुनै पनि कार्गोको ढुवानी

भारी सामग्रीहरू र धेरै ठाउँ ओगट्ने वस्तुहरू ढुवानी गर्नुहोस्

सार्ने मान्छेहरूका सेवाहरू

अनुरोध फाराममा, तपाईंले 'सार्ने मान्छेहरू चाहियो' विकल्प छान्न सक्नुहुन्छ

व्यवसायहरूले inDrive ढुवानी छान्दछन्

इन्टरसिटी ढुवानी डेलिभरी

तपाईंको कार्गोलाई अन्य सहरहरूमा तपाईंकै सर्तहरूमा पठाउनुहोस्

फरक सवारीसाधन आकारहरू

कार्गोको आकारको आधारमा सवारीसाधन छान्नुहोस्ः सानोदेखि भारी ट्रकसम्म

सुरक्षा

हामीले हरेक ड्राइभरको आधारभूत जानकारी र कागजातहरू प्रमाणित गर्दछौं

How to get started

inDrive डाउनलोड गर्नुहोस्

आफ्नो फोन नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस् र यसलाई कोडले पुष्टि गर्नुहोस्

ढुवानी डेलिभरी खोल्नुहोस्

साइड मेनुमा, ढुवानी छान्नुहोस् र अनुरोध फाराम भर्नुहोस्

आफ्नो भाडा प्रस्ताव गर्नुहोस्

यदि आवश्यक परेमा सार्ने मान्छेहरूको काम पनि भाडामा समावेश गर्नुहोस् । ड्राइभरहरूले उच्च भाडा प्रस्ताव गर्न वा तपाईंको प्रस्ताव स्वीकार गर्न सक्छन्

सवारी चालक छनोट गर्नुहोस्

उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकार गर्नुहोस् । अर्डरको विवरणका बारेमा छलफल गर्न ड्राइभरलाई कल गर्नुहोस्