แรงขับจากภายในที่สร้างโอกาสให้ทุกคน

เราลงทุนเพื่อความแฟร์

เราพัฒนาตัวเองเพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น สิ่งที่เราทำนั้นเลยคำว่าธุรกิจธุรกิจไปไกล เพราะเราใส่ใจเรื่องการเติบโตของชุมชนและสิ่งแวดล้อม

เราเปลี่ยนทุกกฎ

ด้วยการมอบโอกาสและทางเลือกในการพัฒนาชีวิตให้ทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่แบ่งแยกเพศ อายุ เชื้อชาติ วัฒนธรรม และชนชั้นทางสังคม

ทุกวัน เรานำทางเลือกที่เป็นอิสระ ไม่ขึ้นกับใคร และแฟร์ กลับมาให้คนนับล้าน

เรายึดมั่นใน

ขับเคลื่อนไปด้วยกัน

เราพัฒนา inDrive อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงบริการของเราได้ ฉะนั้น คุณจะเห็นว่าเรามีวีดีโอสอนคนขับในการให้บริการผู้พิการอยู่ในแอป โดยวีดีโอเหล่านี้จะแบ่งเป็น 4 กรณี คือผู้พิการทางสายตา ผู้พิการทางการได้ยิน ผู้โดยสารใช้ไม้ค้ำยัน และผู้โดยสารใช้รถเข็น

Supernovas

หนึ่งในโครงการที่น่าสนใจที่สุดของเราคือ Supernovas ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันฟุตบอลการกุศลสำหรับเด็กจากเมืองเล็กๆ ในประเทศกำลังพัฒนา โครงการนี้มอบเวทีให้เราส่งเสริมความคิดแบบเปิดกว้างและการแข่งขัน โดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับผลการแข่งขันแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งนอกจากจะสร้างรอยยิ้มให้แก่เด็ก ๆ แล้ว Supernovas ยังช่วยจุดประกายให้เด็กๆ เหล่านี้อยากเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและได้ออกกำลังกายด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติม

ช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น

ไม่ว่าชุมชนจะใหญ่หรือเล็ก เราก็ออกไปให้ความช่วยเหลือ ตั้งแต่เรื่องผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจไปจนถึงภัยธรรมชาติ

เรายึดมั่นใน

ความยั่งยืนของมนุษย์

เรามีเป้าหมายจะกลายเป็นบริษัทที่ส่งเสริมความแฟร์ทั้งในและนอกธุรกิจ มันอาจจะฟังดูทะเยอทะยานและยิ่งใหญ่เกินตัว แต่นั่นก็เป็นสิ่งที่คอยผลักดันเราไปข้างหน้า

ขับเคลื่อนไปด้วยกัน

เราพัฒนา inDrive อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงบริการของเราได้ ฉะนั้น คุณจะเห็นว่าเรามีวีดีโอสอนคนขับในการให้บริการผู้พิการอยู่ในแอป โดยวีดีโอเหล่านี้จะแบ่งเป็น 4 กรณี คือผู้พิการทางสายตา ผู้พิการทางการได้ยิน ผู้โดยสารใช้ไม้ค้ำยัน และผู้โดยสารใช้รถเข็น

Supernovas

หนึ่งในโครงการที่น่าสนใจที่สุดของเราคือ Supernovas ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันฟุตบอลการกุศลสำหรับเด็กจากเมืองเล็กๆ ในประเทศกำลังพัฒนา โครงการนี้มอบเวทีให้เราส่งเสริมความคิดแบบเปิดกว้างและการแข่งขัน โดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับผลการแข่งขันแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งนอกจากจะสร้างรอยยิ้มให้แก่เด็ก ๆ แล้ว Supernovas ยังช่วยจุดประกายให้เด็กๆ เหล่านี้อยากเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและได้ออกกำลังกายด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติม

ช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น

ไม่ว่าชุมชนจะใหญ่หรือเล็ก เราก็ออกไปให้ความช่วยเหลือ ตั้งแต่เรื่องผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจไปจนถึงภัยธรรมชาติ

การรักษ์โลก

เราจะหักล้างผลกระทบสภาพอากาศทั้งหมดของเราด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้น ทุกสิ่งที่เราทำจึงเป็นไปตามมาตรฐานความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

ขับเคลื่อเพื่อเมืองสีเขียว

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบนิเวศน์ในพื้นที่ที่ inDrive ให้บริการ โดยเราจะจัดการบรรยายเรื่องสิ่งแวดล้อมหัวข้อต่างๆ ปลูกต้นไม้ และเก็บขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล ทั้งหมดนี้จะเป็นก้าวเล็กๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่

ออฟฟิศสีเขียว

ไม่ว่าออฟฟิศที่ไหนก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ฉะนั้น เราจึงสร้างออฟฟฺศของเราให้เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้ inDrive มีโครงการที่จะลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ (เช่นน้ำ เชื้อเพลิง และออกซิเจน) และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานของบริษัท

การพัฒนาชุมชน

ในฐานะบริษัทที่ขับเคลื่อนเพื่อผู้คน เราจะเดินหน้าเพื่อพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในทุกๆ ด้าน เราสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเพิ่มฐานะทางสังคมให้กับทุกๆ คน โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาด้าน IT เพื่อผู้หญิงและเด็กด้อยโอกาส

BeginIT

นี่คือโครงการการศึกษาเพื่อสังคมของ inDrive ที่จัดขึ้นในปี 2012 โดยโครงการนี้จะให้คำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพ และเฟ้นหาเด็กที่มีทักษะเป็นเลิศที่อยากจะเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า โรงเรียนประจำ และโรงเรียนห่างไกลต่างๆ โดยเราได้จัดโครงการนี้ขึ้นแล้วใน 120 สถานศึกษา จาก 13 ประเทศทั่วโลก เป้าหมายของเราคือการปลุกความสนใจในอาชีพที่เพิ่มคุณภาพชีวิตและส่งเสริมให้เด็กๆ พัฒนาตนเอง BeginIT เป็นจุดเริ่มต้นทางอาชีพที่ทั้งสนุกและผลักดันเด็กๆ ไปข้างหน้า เรียนรู้เพิ่มเติม

การประกวด Aurora Tech

การประกวดประจำปีทีมอบรางวัลให้กับหญิงผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพที่สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับโลก เรารู้ดีว่าเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนนับล้านได้ ดังนั้น เราจึงอยากจะสนับสนุนหน้าใหม่ในวงการอย่างเต็มที่ เป้าหมายหลักของเราคือการสนับสนุนผู้หญิงในแวดวงเทคโนโลยี โดยเฉพาะผู้ประกอบการหญิงทุกคน ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เราด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

โปรเจ็กต์เมนเทอร์

ค่ายแนะแนวอาชีพสำหรับวัยรุ่นจากโปรเจ็กต์แลปของเรา ที่จะคอยฝึกฝนทักกษะเป็นกลุ่มภายใต้การดูแลของอาสาสมัคร ฟังดูดีใช่ไหมล่ะ เด็กๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในแวดวง IT เสริมสร้างทักษะฌแพาะทางและการสื่ิอสารต่างๆ รวมถึงสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเอง โดยเราจะสอนให้ทั้งการสร้างเว็ปไซต์ สื่อโฆษณาและการทำข่าว รวมถึงการถ่ายภาพและวีดีโอ เรากำลังขับเคลื่อนโปรเจ็กต์นี้ที่ค่ซัคสถานร่วมกับ SOS-Children's Villages และ iQanat Educational Foundation

My career

โครงการการศึกษาเพื่อสังคม เพื่อแนะแนวการประกอบอาชีพให้เยาวชนในคาซัคสถาน เราจับมือกับ Focus Media Foundation และ SOS Children's Villages เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานให้กับหนุ่มสาวจากทั่วคาซัคสถาน โดยนักเรียนของเราไม่ต่ำกว่า 40% เป็นผู้พิการ ผู้มาจากครอบครัวใหญ่รายได้น้อย และผู้อาศัยในชุมชนห่างไกล เราให้ความสำคัญกับโครงการนี้มากเป็นพิเศษ

คุณภาพชีวิตที่ดี

ทางของเราคือทางที่สนับสนุนทุกท้องถิ่นให้มีคุณภาพระดับสากล หรือพูดง่ายๆ ก็คือ เรามุ่งมั่นพัฒนาพื้นฐานการดำเนินชีวิตในทุกชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัย

คิดก่อนขับ

แคมเปญการตลาดเพื่อแก้ปัญหาเมาแล้วขับ โดยโครงการนี้จะเน้นการอบรมคนขับเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ เราได้เริ่มโครงการนี้ที่นามิเบียเป็นที่แรก และผลลัพธ์ก็ออกมาดีจนมองข้ามไม่ได้

เรียนรู้เพิ่มเติม