749

เมือง

2

พันล้าน การโดยสาร

46

ประเทศ

200

ล้าน มนุษย์

แอปสำหรับการขนส่งสินค้าที่ได้กำไร

ค่าโดยสารของคุณ

คุณสามารถเสนอค่าโดยสารของคุณเองหรือยอมรับข้อเสนอของคนขับรถ

ขนส่งสินค้าบรรทุกทุกประเภท

ขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมากและสิ่งของที่ใช้พื้นที่มาก

บริการคนขนย้าย

ในแบบฟอร์มคำขอ คณสามารถเลือกตัวเลือก ‘ต้องการคนขนย้าย’ ได้

ธุรกิจต่างเลือกใช้การขนส่งสินค้าของ inDrive

การขนส่งสินค้าข้ามจังหวัด

ส่งสินค้าที่บรรทุกของคุณไปยังจังหวัดอื่นตามข้อกำหนดของคุณ

ยานพาหนะขนาดต่าง ๆ

เลือกยานพาหนะตามขนาดสินค้าที่บรรทุก ตั้งแต่รถบรรทุกขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่

ความปลอดภัย

เราตรวจสอบยืนยันและบันทึกข้อมูลพื้นฐานของคนขับรถทุกรายไว้ในแอป

เริ่มต้นอย่างไร

ดาวน์โหลด inDrive

ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณและยืนยันหมายเลขนั้นด้วยรหัส

เปิดการขนส่งสินค้า

ในเมนูด้านข้าง เลือกการขนส่งสินค้า แล้วกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำขอ

เสนอค่าโดยสารของคุณ

รวมค่าคนขนย้ายไว้ในค่าโดยสารได้ ถ้าต้องการ คนขับรถอาจเสนอค่าโดยสารที่สูงกว่าหรือยอมรับข้อเสนอของคุณ

เลือกคนขับรถ

ยอมรับข้อเสนอที่เหมาะสม หากต้องการพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่ง โปรดโทรหาคนขับรถ