บริการจัดส่งในราคาของคุณ

ดาวน์โหลดแอป

แอปสำหรับการจัดส่งที่ได้กำไร

เสนอราคาของคุณ

ส่งพัสดุได้หนักถึง 20 กก. จากบ้านถึงบ้านตอนไหนของวันก็ได้

เลือกผู้ให้บริการจัดส่ง

คุณจะเห็นคะแนนของผู้ให้บริการจัดส่งคะแนนและจำนวนคำสั่งของเขาล่วงหน้า

ทางเลือกที่คุณมั่นใจได้

เราตรวจสอบยืนยันและบันทึกข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้บริการจัดส่งทุกรายไว้ในแอป

ธุรกิจต่างเลือกใช้ผู้ให้บริการจัดส่งของ inDrive

การจัดส่งทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ออกคำสั่งการจัดส่งได้ตลอดเวลาที่คุณสะดวก

การติดตามพัสดุของคุณ

ติดตามเส้นทางของผู้ให้บริการจัดส่งได้ในแอป

การจัดส่งพัสดุที่รวดเร็ว

โดยปกติ ผู้ให้บริการจัดส่งจะรับพัสดุภายใน 10 นาที

เริ่มต้นอย่างไร

ดาวน์โหลด inDrive

ในแอป เปิดจังหวัดแล้วเลือกผู้ให้บริการจัดส่ง

เสนอราคาของคุณ

กรอกแบบฟอร์มแล้วเสนอราคาของคุณ

เลือกผู้ให้บริการจัดส่ง

อธิบายรายละเอียดการจัดส่ง แล้วเลือกผู้ให้บริการจัดส่งที่คุณต้องการ

ดำเนินการตามคำสั่งให้แล้วเสร็จ

หลังจากจัดส่งพัสดุแล้ว ดำเนินตามคำสั่งให้แล้วเสร็จและให้คะแนนผู้ให้บริการจัดส่ง