Dịch vụ giao hàng theo mức giá của bạn

Tải về ứng dụng

Ứng dụng đảm bảo giao hàng sinh lợi

Đề nghị giá của bạn

Gửi các kiện hàng lên đến 20 kg tận cửa vào bất kỳ lúc nào trong ngày

Chọn một nhân viên giao hàng

Bạn sẽ thấy trước xếp hạng của nhân viên giao hàng và số đơn hàng của họ

Bảo mật với lựa chọn của bạn

Chúng tôi xác minh thông tin cơ bản và giấy tờ của mọi nhân viên giao hàng trong ứng dụng

Các doanh nghiệp chọn inDrive Couriers

Giao hàng 24/7

Đặt dịch vụ giao hàng vào bất kỳ lúc nào thuận tiện cho bạn

Theo dõi kiện hàng của bạn

Theo dõi lộ trình của nhân viên giao hàng trong ứng dụng

Giao hàng nhanh

Thông thường, nhân viên giao hàng nhận kiện hàng trong vòng 10 phút

Làm thế nào để bắt đầu

Tải về inDrive

Trong ứng dụng, mở Thành phố và chọn Nhân viên giao hàng

Đề nghị giá của bạn

Điền vào biểu mẫu và đề nghị giá của bạn

Chọn một nhân viên giao hàng

Mô tả chi tiết giao hàng và chọn một nhân viên giao hàng bạn thích

Hoàn tất đơn hàng

Sau khi kiện hàng được giao, hoàn tất đơn hàng và xếp hạng nhân viên giao hàng