Cuối cùng cũng có các chuyến xe bạn cần

Tải về ứng dụng

749

thành phố

2

tỷ chuyến đi

46

quốc gia

200

Tr lượt cài đặt ứng dụng

Ứng dụng mang đến những chuyến xe công bằng

Đề nghị cước phí của bạn

Tìm một tài xế chấp nhận đề nghị của bạn hoặc thay vào đó chấp nhận đề nghị của một tài xế

Chọn tài xế

Bạn sẽ thấy trước xếp hạng của tài xế và số chuyến xe của họ

Bảo mật với lựa chọn của bạn

Chúng tôi xác minh thông tin cơ bản và giấy tờ của mọi tài xế trong ứng dụng

Sự an toàn của các chuyến xe của bạn

Các tính năng đảm bảo an toàn

Tìm các tính năng đảm bảo sự an toàn của bạn trong menu bên: liên lạc các dịch vụ khẩn cấp trực tiếp từ ứng dụng của chúng tôi

Trợ giúp trong chuyến đi

Các tính năng khác để đảm bảo sự an toàn của bạn sẽ khả dụng trong chuyến xe. Ví dụ, chia sẻ vị trí của bạn với một trong những liên lạc của bạn

Làm thế nào để bắt đầu

Tải về inDrive

Nhập số điện thoại của bạn và xác nhận bằng mã

Mở các chuyến xe trong thành phố

Trong menu bên, chọn Thành phố, nhập địa chỉ Từ và Đến

Đề nghị cước phí của bạn

Các tài xế có thể đề nghị cước phí cao hơn hoặc chấp nhận đề nghị của bạn

Chọn tài xế

Bạn sẽ thấy thời gian đến và vị trí của tài xế trên bản đồ

Truyền thông nói về chúng tôi

Câu hỏi thường gặp