Danh sách liên hệ

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Vui lòng chia sẻ phản hồi của bạn hoặc báo cáo vấn đề

Đội ngũ

Dịch Vụ Hỗ Trợ

support@indrive.com

Chính sách và Quan hệ Chính quyền

gr@indrive.com

Hợp tác và Quảng cáo

marketing@indrive.com

Bộ phận PR

pr@indrive.com

An ninh mạng

Chúng tôi chấp nhận các báo cáo lỗ hổng theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi

Partner up with inDrive

We are always looking for new opportunities for development and cooperation, and we will carefully consider every proposal

Become a partner