Dịch vụ

Chỉ những người lao động có tay nghề và các yêu cầu hấp dẫn

Giúp đỡ mọi người xử lí công việc nhanh chóng với giá phải chăng.

Tìm kiếm nhanh chóng khách hàng và người lao động. Tìm người hoặc nhận yêu cầu và đề xuất giá của bạn.

Chọn bất kì lĩnh vực nào từ làm móng đến sửa chữa

Thật tuyệt! Cách thức hoạt động thế nào

Tạo bất cứ yêu cầu nào

Và hãy chắc là có người lao động phù hợp với công việc đó

Chọn đề nghị hợp lí

Liên hệ với nhau và thảo luận chi tiết

Thương lượng giá hợp lí

Đề nghị có lợi cho cả hai bên

Mọi người tham gia cùng chúng tôi bởi vì

Quá trình nhanh chóng và đơn giản

Người lao động được xác thực và có tay nghề

Giá cả hợp lí

Tải về ứng dụng miễn phí của chúng tôi