Thông tin liên hệ của chúng tôi

Liên hệ chúng tôi:

Dịch vụ hỗ trợ

support@indrive.com

Chính sách và các liên hệ chính phủ

gr@indrive.com

Cộng tác và quảng cáo

marketing@indrive.com

Bộ phận PR

pr@indrive.com

Chúng tôi chấp nhận các báo cáo về lỗ hổng theo chính sách security.txt của chúng tôi

Văn phòng của chúng tôi

Headquarters: 800 W El Camino Real, suite 225, Mountain View, CA 94040
beginIT photo
beginIT photo
beginIT photo

Vi

Chính sách quyền riêng tư

Điều khoản Sử dụng

© SUOL INNOVATIONS LTD, 2013-2022

Ứng dụng trực tuyến kết hợp vận chuyển hành khách inDrive không phải dịch vụ taxi và không liên quan đến mối quan hệ của các Người dùng. Tất cả yêu cầu đều được người dùng tạo, gửi và thực hiện một cách độc lập.

Khi duyệt website của chúng tôi, bạn đồng ý việc sử dụng các cookie, kèm theo các điều kiện Chính sách Quyền Riêng tư Đề nghị công khai