ប្រកាសឈ្មោះអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ស្ថាបនិកអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដ៏ឆ្នើមបំផុតនៅខាងក្រៅមជ្ឈមណ្ឌលសំខាន់ៗ

ប្រកាសឈ្មោះអ្នកឈ្នះរង្វាន់ស្ត្រីស្ថាបនិកអាជីវកម្ម IT ថ្មី

A group of women sitting together

ការជ្រើសរើសគ្រូបង្វឹកសម្រាប់គម្រោង Supernovas បានចាប់ផ្តើមហើយ

គម្រោងមន្ទីរពិសោធន៍អប់រំវិស័យភាពយន្ត Alternativa បើកទទួលការដាក់ពាក្យសុំ

ពានរង្វាន់ភាពយន្តអន្តរជាតិ និងទីពិសោធន៍ការបណ្តុះបណ្តាល ឥឡូវនេះកំពុងបើកទទួលពាក្យសុំហើយ

សូមអានបន្ថែម

ទីពិសោធន៍សម្រាប់សិស្សកំពុងជ្រើសរើសអ្នកចូលថ្មីសម្រាប់វគ្គថ្មី

សូមអានបន្ថែម

យើងកំពុងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ  នៅក្នុងសហគមន៍  ដោយការផ្ដល់អំណាចដល់ប្រជាជន

បេសកកម្មរបស់យើងគឺការជំទាស់នឹងភាពអយុត្តិធម៌ដើម្បីធ្វើឱ្យ  ពិភពលោកក្លាយទៅជាកន្លែងកាន់តែមានយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សជាង 1 ពាន់លាននាក់ត្រឹមឆ្នាំ 2030

  • 7
    គម្រោង
  • 21
    ប្រទេស
  • 8
    ពានរង្វាន់អន្តរជាតិសម្រាប់បេក្ខជនទូទាំងពិភពលោក
3
គម្រោងនៅអាមេរិកឡាទីន
2
គម្រោងនៅអាហ្វ្រិក
6
គម្រោងនៅ CIS
2
គម្រោងនៅអាស៊ី

ដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលវិជ្ជមានរបស់យើងជាអតិបរមា យើងបានបង្កើត  មណ្ឌលមួយហៅថា inVision

inVision ជំទាស់នឹងការបែងចែកធនធានដោយអយុត្តិធម៌ក្នុងវិស័យអប់រំ ឧស្សាហកម្មច្នៃប្រឌិត ក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មោង និងកីឡា ដោយជួយដល់ក្រុមនានាដែលគ្មានឯកសិទ្ធិនៅក្នុងផ្នែកទាំងនេះ

វិស័យអប់រំ

ចំណេះដឹងមិនគួរជាឯកសិទ្ធិផ្តាច់មុខនិងមានតម្លៃថ្លៃសម្រាប់តែមនុស្សមួយចំនួនតូចនោះទេ។ វាគួរតែមានសម្រាប់មនុស្សជាច្រើន។ ចម្លើយរបស់យើងគឺធ្វើឱ្យប្រទេស និងសហគមន៍ដែលកំពុងអភិវឌ្ឍន៍កាន់តែមានលទ្ធភាពទទួលបាន​ការអប់រំ

ជាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសក្តានុពលផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាដល់កុមារដែលមានទេពកោសល្យមកពីមណ្ឌលក្មេងកំព្រា សាលារៀនមានទីសំណាក់ និងសាលារៀនជនបទ

សូមអានបន្ថែម

ផ្ដល់ការអប់រំ​ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រដោយឥតគិតថ្លៃដល់សិស្ស​​ដែលមកពីគ្រប់សាវតារទាំងអស់។

សូមអានបន្ថែម

ជួយនិស្សិត​នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំំពុងអភិវឌ្ឍ​ឲ្យបានចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ​ល្បីៗក្នុងពិភពលោក

សូមអានបន្ថែម

ជាទីពិសោធន៍សម្រាប់សិស្សដោយប្រើក្របខណ្ឌសិក្សាផ្អែកលើការប្រឈម ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗក្នុងសង្គម

សូមអានបន្ថែម

ក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មោង

ពិភពក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មោងពីដំបូង​គឺជាមណ្ឌលដែលផ្តល់​ឱកាសមួយ ប៉ុន្តែបានក្លាយជាមណ្ឌលនៃក្រុមវរជន មានលក្ខណៈរាក់កំផែល ហើយជាលទ្ធផល មិនផ្តល់​លទ្ធភាព​ដល់សមាជិកថ្មីៗឱ្យ​ទទួលបាន។ វាពុំយុត្តិធម៌ទេសម្រាប់កន្លែងរបស់អ្នក ឬសូម្បីតែយេនឌ័ររបស់អ្នកក្នុងការឈរជាឧបសគ្គក្នុងការចាប់ផ្តើមក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មោងខាងបច្ចេកវិទ្យា។ យើងនៅទីនេះ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរវា

ជារង្វាន់សម្រាប់ស្ត្រីជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានវិទ្យា ថ្មីថ្មោង ដែលមានឥទ្ធិពលគួរឱ្យកត់សម្គាល់បំផុតលើការអភិវឌ្ឍរបស់ពិភពលោក

សូមអានបន្ថែម

ពានរង្វាន់អន្តរជាតិសម្រាប់ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មោងខាងបច្ចេកវិទ្យាល្អបំផុតនៅខាងក្រៅមណ្ឌលធំៗ ឬសហគមន៍ក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មោងធំៗ

សូមអានបន្ថែម

ឧស្សាហកម្មច្នៃប្រឌិត

សិល្បៈសាកល និងឈុតឆាកផលិតភាពយន្តគឺដឹកនាំដោយទីផ្សារដ៏មានថាមពល និងមិនសូវមានលក្ខណៈចម្រុះ យុត្តិធម៌ និងស្វាគមន៍អ្នកបង្កើតដែលមកពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ទេ។ មានកង្វះការអប់រំដែលពាក់ព័ន្ធ និងការមើលឃើញកម្រិតទាបសម្រាប់សិល្បករក្នុងមូលដ្ឋានទូទាំងពិភពលោក។ កម្មវិធីរបស់យើងគឺមានបំណងកាត់បន្ថយវិសមភាពនៅក្នុងឧស្សាហកម្មច្នៃប្រឌិត

ជាអង្គការវប្បធម៌អន្តរជាតិមួយដែលជួយគាំទ្រសិល្បករពីបណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍ និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមខាងសង្គម និងនយោបាយនៅសម័យរបស់យើង

សូមអានបន្ថែម

ជាគម្រោងអន្តរជាតិដែលមានពានរង្វាន់ភាពយន្ត និងទីពិសោធន៍ការបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានបំណងជួយគាំទ្រអ្នកផលិតភាពយន្តពីវិស័យភាពយន្តនៃបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍

សូមអានបន្ថែម

កីឡា

កីឡាគឺសំខាន់ជាងឆ្ងាយ ប៉ុន្តែកុមារមកពីតំបន់ដាច់ស្រយាល និងមនុស្សពេញវ័យដែលមានពិការភាពរាងកាយមានលទ្ធភាពទទួលបានតិចតួច។ ដើម្បីជំទាស់នឹងភាពអយុត្តិធម៌នេះ យើងបានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសាកលដែលផ្ដោតលើការបង្កើនបរិយាបន្ន និងលទ្ធភាពលេងកីឡាសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការវាច្រើនជាងគេ

ជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមិនរកប្រាក់ចំណេញដែលបើកថ្នាក់រៀនបាល់ទាត់ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់កុមារនៅតាមក្រុងតូចៗ និងតំបន់ដាច់ស្រយាល

សូមអានបន្ថែម

ផ្ដល់អំណាចដល់វិស័យរត់ប្រណាំងដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍រត់ប្រណាំងដែលមានលក្ខណៈបរិយាបន្ន និងឱ្យគេចូលរួមបាន

ក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំ និងរូបខ្ញុំនឹងបន្តជំទាស់នឹងភាពអយុត្តិធម៌និងផ្ដល់អំណាចដល់សហគមន៍ជាច្រើនទៀតនៅពេលដែល inDrive បន្តរីកចម្រើន។  យើងមានផែនការធំៗ

Arsen Tomsky avatar

Arsen Tomsky, នាយកប្រតិបត្តិ inDrive

ការបើកបរប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន

យើងកំពុងធ្វើការជានិច្ចដើម្បីធ្វើឱ្យ inDrive កាន់តែអាចផ្ដល់លទ្ធភាពប្រើប្រាស់ ដូច្នេះហើយយើងបានធ្វើការបង្រៀនជាវីដេអូក្នុងកម្មវិធី សម្រាប់អ្នកបើកបរអំពីការដឹកអ្នកដំណើរដែលមានពិការភាព

Supernovas

គំនិតផ្ដួចផ្ដើមមួយក្នុងចំណោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដ៏គួរឱ្យរំភើបជាងគេគឺ Supernovas ដែលជាគម្រោងបាល់ទាត់មិនរកប្រាក់ចំណេញសម្រាប់កុមារមកពីក្រុងតូចៗនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ វាជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពដែលយើងឱ្យតម្លៃលើការបើកចំហ និងកីឡានេះផ្ទាល់ មិនត្រឹមតែពិន្ទុនិងលទ្ធផលប៉ុណ្ណោះទេ

ការគាំទ្រសហគមន៍មូលដ្ឋាន

តាមវិធីណាក៏ដោយ ទោះធំឬតូច យើងគាំទ្រសហគមន៍មូលដ្ឋាន និងក្រុមមនុស្សងាយរងគ្រោះដែលរងឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច និងគ្រោះធម្មជាតិ