ក្លាយជាអ្នកបើកបរតាមលក្ខខណ្ឌរបស់អ្នក

បញ្ជាក់លេខទូរសព្ទរបស់អ្នក ហើយបំពេញពាក្យសុំ

ដោយ​ការផ្ញើសំណើរបស់អ្នក អ្ន​កទទួលយកគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង យល់ព្រមទទួលយកសារទំនាក់ទំនងទីផ្សារពី inDrive តាមរយៈសារ SMS និងការហៅទូរសព្ទ ហើយនិងយល់ព្រមជជែកជាមួយយើងតាម WhatsApp

បញ្ជាក់លេខទូរសព្ទរបស់អ្នក ហើយបំពេញពាក្យសុំ

ដោយ​ការផ្ញើសំណើរបស់អ្នក អ្ន​កទទួលយកគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង យល់ព្រមទទួលយកសារទំនាក់ទំនងទីផ្សារពី inDrive តាមរយៈសារ SMS និងការហៅទូរសព្ទ ហើយនិងយល់ព្រមជជែកជាមួយយើងតាម WhatsApp

700+

ទីក្រុង

2

ប៊ីលាន ការជិះ

47

ប្រទេសនានា

150

លាន ការដំឡើងកម្មវិធី

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកបើកបរជ្រើសរើសយើង

ការជិះដែលអាចបានចំណេញ

ផ្តល់ជូនតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងករណីអ្នកមិនចូលចិត្តការផ្តល់ជូនដំបូងរបស់អ្នក​ដំណើរ
ការទូទាត់ថ្លៃសេវាអស់តិច៖ 9-10% នៃតម្លៃធ្វើដំណើរ

មើលផ្លូវមុនពេលអ្នកទទួលយកការហៅជិះ
រំលងសំណើនៃការជិះច្រើនតាមចិត្តអ្នក ដោយគ្មានការពិន័យ

យើងតែងតែប្រចាំការនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក

ការគាំទ្រ​ក្នុងកម្មវិធី 24 ម៉ោង/7 ថ្ងៃ
ឧបករណ៍សុវត្ថិភាព និងការហៅទូរសព្ទបន្ទាន់អំឡុងពេលនៃការជិះរបស់អ្នក

ទាញយកកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃរបស់យើង

ស្កេនកូដ QR ជាមួយកាមេរ៉ាស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក

დაწყების ინსტრუქცია

ទាញយក inDrive ហើយចុះឈ្មោះ

បញ្ជាក់លេខទូរសព្ទរបស់អ្នក ហើយប៉ះលើប៊ូតុង 'ម៉ូដអ្នកបើកបរ' នៅក្នុងម៉ឺនុយចំហៀង។ ចុះឈ្មោះជាអ្នកបើកបរ

ជ្រើសរើសការស្នើសុំការជិះ

នៅក្នុងម៉ឺនុយចំហៀង សូមបើកផ្ទាំង 'ទីក្រុង' ខាងលើបញ្ជីសំណើ បើកការជូនដំណឹង ហើយជ្រើសរើសការជិះដែលអ្នកទទួលយក

ផ្តល់ជូនថ្លៃជិះរបស់អ្នក

ជ្រើសរើសសំណើតាមតម្លៃធ្វើដំណើរ ផ្លូវ និងការវាយតម្លៃរបស់អ្នក​ដំណើរ។ ផ្តល់ជូនតម្លៃធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកចង់

វាយតម្លៃអ្នក​ដំណើររបស់អ្នក

បន្ទាប់ពីការជិះបានបញ្ចប់ សូមកុំភ្លេចវាយតម្លៃអ្នកដំណើរ។ វានឹងជួយអ្នក និងអ្នកបើកបរផ្សេងទៀតក្នុងការជ្រើសរើសសំណើដ៏ល្អបំផុតនៅថ្ងៃខាងមុខ

សំណួរ-ចម្លើយ

អាទិភាពអាស្រ័យលើការវាយតម្លៃដែលអ្នកដំណើរផ្ដល់ឲ្យនៅពេលជិះដល់គោលដៅ។ អាទិភាពក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនការហៅជិះដែលបានបញ្ចប់ផងដែរ គុណភាពនៃការវាយតម្លៃ និងបណ្ដឹងតវា៉ពីអ្នកដំណើរ។ បំពេញការហៅជិះកាន់តែច្រើន ទទួលការវាយតម្លៃល្អៗកាន់តែច្រើន ហើយអាទិភាពរបស់អ្នកនឹងកើនឡើង។

យើងសងថ្លៃសេវាវិញសម្រាប់ការជិះដែលបោះបង់ចោលដោយអ្នកដំណើរ និងនៅក្នុងករណីដែលមិនឃើញអ្នកដំណើរបង្ហាញខ្លួន។ ក្នុងករណីចុងក្រោយនេះ ចាំបាច់ត្រូវតែបោះបង់ចោលការហៅជិះតាមរយៈប៊ូតុង "អ្នកដំណើរមិនបង្ហាញខ្លួន"។ ការសងប្រាក់វិញនឹងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល ​30 ថ្ងៃ។ ការដែលអ្នកដំណើរបោះបង់ការហៅជិះញឹកញាប់ និងបណ្ដឹងតវ៉ាពីអ្នកបើកបរ ប៉ះពាល់ដល់ការវាយតម្លៃចំពោះអ្នកដំណើរ និងអាចនាំដល់ការរាំងខ្ទប់គណនី។

បញ្ជូនសំណើ និងរូបថតថ្មីមួយសន្លឹកទៅកាន់ support@indriver.com ដោយដាក់គណនីផ្ទាល់ខ្លួន និងឈ្មោះរបស់អ្នក។

ទាក់ទងយើងតាម​ support@indriver.com ដោយពណ៌នាបញ្ហា និងបង្ហាញលេខទូរសព្ទចាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណនីនេះ។

ផ្ញើឯកសារស្កេនសម្រាប់ការលុបគណនី នៅក្នុងទម្រង់ណាមួយទៅកាន់ support@indriver.com។ ប្រសិនបើអ្នកនៅសល់ប្រាក់នៅក្នុងគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ចូរភ្ជាប់ឯកសារស្កេនសម្រាប់បង្វិលប្រាក់ដែលនៅសល់ និងព័ត៌មានធនាគាររបស់អ្នកជាមួយលិខិតនេះ។