ក្លាយជាអ្នកដឹកជញ្ជូនតាមលក្ខខណ្ឌតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

749

ទីក្រុង

2

ប៊ីលាន ការជិះ

46

ប្រទេសនានា

200

លាន ការដំឡើងកម្មវិធី

មូលហេតុដែលអ្នកដឹកជញ្ជូនជ្រើសរើសយក inDrive

ការហៅជិះអាចបានចំណេញ

ផ្តល់ជូនតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងករណីអ្នកមិនចូលចិត្តការផ្តល់ជូនដំបូងរបស់អតិថិជន

ទទួលយកការហៅជិះនៅពេលដែលវាងាយស្រួល

កន្លែងណា និងពេលណាដែលអ្នកចង់បាន

មើលផ្លូវមុនពេលអ្នកទទួលយកការហៅជិះ

ដឹកជញ្ជូនកញ្ចប់ទំនិញនៅក្នុងយានជំនិះរបស់អ្នក ឬដោយថ្មើរជើង

យើងតែងតែប្រចាំការនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក

ការគាំទ្រ​ក្នុងកម្មវិធី 24 ម៉ោង/7 ថ្ងៃ

ឧបករណ៍សុវត្ថិភាព និងការហៅទូរសព្ទបន្ទាន់អំឡុងពេលនៃការដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក

ទាញយកកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃរបស់យើង

დაწყების ინსტრუქცია

ទាញយក inDrive ហើយចុះឈ្មោះ

បញ្ជាក់លេខទូរសព្ទរបស់អ្នក ហើយប៉ះលើប៊ូតុង 'ម៉ូដអ្នកបើកបរ' នៅក្នុងម៉ឺនុយចំហៀង។ ចុះឈ្មោះជាអ្នកដឹកជញ្ជូន

ជ្រើសរើសសំណើរបស់អ្នកដឹកជញ្ជូន

បើកផ្ទាំង 'ទីក្រុង' ខាងលើបញ្ជីសំណើ បើកការជូនដំណឹង ហើយជ្រើសរើសការហៅជិះនៃការដឹកជញ្ជូនដែលអ្នកនឹងទទួលយក

ផ្តល់ជូនតម្លៃរបស់អ្នក

ជ្រើសរើសសំណើតាមតម្លៃ ចម្ងាយផ្លូវ និងការវាយតម្លៃរបស់អតិថិជន។ ផ្ដល់ជូនតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកចង់

វាយតម្លៃអតិថិជនរបស់អ្នក

បន្ទាប់ពីការដឹកជញ្ជូនបានបញ្ចប់ សូមកុំភ្លេចវាយតម្លៃអតិថិជន។ វានឹងជួយអ្នក និងអ្នកដឹកជញ្ជូនផ្សេងទៀតក្នុងការជ្រើសរើសសំណើដ៏ល្អបំផុតនៅថ្ងៃខាងមុខ

សំណួរ-ចម្លើយ